ฮอมสุขสตูดิโอ

ฮอมสุขสตูดิโอ กลุ่มสถาปนิกอิสระโดย 4 สมาชิกได้แก่ โอบเอื้อ กันธิยะ (โอบ) กฤษฎิ์ธาดา อินทยศ (กิต – ธุระ) ทศวีร์ โพคา (ตาม – เอวบาง) รติ จิรานุกรม (รติ) จุดเริ่มต้นของ “ฮอมสุขสตูดิโอ”

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ

31/03/2021

การสัมมนาภาคประชาสังคมครั้งที่ 1/2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

จากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของรัฐ ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงานขององค์บริการส่วนจังหวัดในอดีตของ อ.สันต์ (รศ.ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์) แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนหลายข้อของแผนดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ข้อสำคัญ

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ

24/03/2021

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ : เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง

เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ที่เป็นทีมขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม และประเพณีสำคัญในเมืองเชียงใหม่ อาทิ งานต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง หรือ งานจุดผางประทีปรอบคูเมืองเก่า

เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ

11/03/2021
1 4 5
Message us