เสน่ห์ของเมือง ผู้คน และ #อาคารในเชียงใหม่

เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ คือ ผู้คนและการใช้ชีวิตร่วมสมัยในเมือง จากภาพถ่ายเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2527 ของช่างภาพชาวญี่ปุ่น Doi Kuro สะท้อนภาพอาคารโมเดิร์นและชีวิตร่วมสมัย ที่เป็นเสน่ห์ของเมือง มาจนถึงปัจจุบันที่เมืองเชียงใหม่ยังคงมีการใช้ชีวิต ผู้คน และเมืองที่ร่วมสมัยอยู่ ด้วยลักษณะของเมืองเชียงใหม่ที่มีความเป็นเมืองและย่านการค้าขนาดเล็ก ถนนที่มีตรอกซอกซอยมากมาย ทำให้เชียงใหม่เหมาะแก่การขับมอเตอร์ไซต์เพื่อการอยู่อาศัยในเมือง #รบสต = รถโบราณสตาร์ทตีน โดยเฉพาะ “เวสป้า” มอเตอร์ไซต์ที่เคยเป็นค่านิยมของคนเชียงใหม่ในยุคสมัยหนึ่ง เป็นรถมอเตอร์ไซต์ที่วัยรุ่นและพ่อค้าใช้ในชีวิตประจำวัน คนในเมืองใช้ขับขี่ไปเรียน ไปทำงาน ไปเที่ยว ไปขนของ เห็นเป็นภาพในความทรงจำตามย่านเศรษฐกิจรอมแม่น้ำปิงและโรงเรียนย่านวัดเกตุ ไม่ว่าจะเป็นย่านสันป่าข่อย กาดหลวง ท่าแพ ช้างม่อย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้คนและรถมอเตอร์ไซต์เท่านั้นที่สะท้อนภาพคนเมืองเชียงใหม่ แต่สิ่งสำคัญที่บ่งบอกความเป็นเมืองเชียงใหม่ที่สำคัญ นั้นก็คือ “อาคาร”

อาคารในแต่ละยุคสมัยบ่งบอกรูปแบบวิถีชีวิตและความงามของเมือง ย่านเศรษฐกิจเก่าในพื้นที่กาดหลวง-ท่าแพ-ช้างม่อย ที่เต็มไปด้วยกลุ่มตึกแถวสมัยใหม่ ที่ใช้ประกอบพาณิชย์และพักอาศัย ตัวอาคารส่วนใหญ่ยังถูกเก็บรักษาไว้ เนื่องจากความซบเซาทางเศรษฐกิจ และอาคารบางหลังก็ถูกรักษาไว้เพราะการรู้คุณค่าของเจ้าของอาคารเอง อาคารเหล่านี้จึงเป็นคุณค่าของเมืองโดยปฏิเสธไม่ได้ ร้านกาแฟ brewginning เป็นร้านกาแฟที่รักษาอาคารเก่าให้มีชีวิตและขับเคลื่อนวิถีชีวิตร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่ในเมืองด้วยวัฒนธรรมกาแฟที่น่าสนใจ

อาคารในเมืองเชียงใหม่ต่างถูกปลูกสร้างด้วยทุนทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนจากการลงทุนมากมาย ทำให้เมืองพัฒนาจากตึกแถวไปสู่ห้างสรรพสินค้า จากบ้านจัดสรรสู่คอนโดมิเนียม การพัฒนาสิ่งก่อสร้างในเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการควบคุมสิ่งก่อสร้างผ่านกฏหมายควบคุมอาคาร อาทิ การกำหนดผังสีเพื่อกำหนดรูปแบบของการใช้ที่ดิน ประเภทอาคาร กฏกระทรวง และเทศบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2556 ที่ใช้บนพื้นที่ผังเมืองสีน้ำตาลอ่อน ที่หมายถึงพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองเก่าในกำแพงเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่ระหว่างเมืองเก่าและแนวกำแพงดินเลียบคลองแม่ข่า ที่เทศบัญญัตินี้ใช้ควบคุมทั้งประเภทกิจกรรมของอาคาร ความสูงอาคาร สีเปลือกอาคาร สีและทรงหลังคา เป็นต้น สัปดาห์นี้เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอจะชวนคุยเรื่อง อาคารในเมืองเชียงใหม่ กันครับ

ขอขอบคุณคุณอาร์ตจ่ากร้าน Brewginning และรูปภาพ Doi kuro เชียงใหม่ในอดีตจาก เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่ ด้วยนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านคอมเมนต์และ like เพจเชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ เพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ของเราด้วยกันนะครับ

People #ChiangMai #Vespa #Modern #Building #ผู้คน #เชียงใหม่ #เวสป้า #สมัยใหม่ #อาคาร #รถโบราณสตาร์ทตีน

Message us