เชียงใหม่ไม่ใช่เมืองฟาสต์แฟชั่น

#แฟชั่นและไลฟ์สไตล์เชียงใหม่

จากสภาพเศรษฐกิจในยุคสมัยของดิจิทัลดิรัปชั่น (Digital disruption) และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ตั้งแต่ปลายปีค.ศ. 2019 ถึงปัจจุบัน ทำให้สังคมและเศรษฐกิจระดับโลกเกิดความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ ในเรื่องของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ก็เช่นเดียวกัน เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอจะพามาดูข้อมูลของไลฟ์สไตล์ใหม่และเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ฟาส์ตแฟชั่น แต่เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนของเสื้อผ้ามือสองที่ทำให้เกิดไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวของเมืองเชียงใหม่กันครับ

เสื้อผ้ามือสองกำลังเติบโต – จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงค.ศ. 2019-2021 นี้พบว่า สัดส่วนสำคัญของตลาดเสื้อผ้ามือสองระดับโลกนั้นมีการเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจอื่นถึง 10% ซี่งพบว่าสินค้ามือสองในหมวดแบรนด์เนมนั้นมีมูลค่าสูงอย่างน่าสนใจ ยิ่งไปกว่านั้นเจเนอเรชั่นซีที่มีอายุในช่วง 10-24ปีนี้ มีสัดส่วน 1 ใน 3 ที่บริโภคสินค้ามือสองเป็นหลัก จากการคาดการณ์ของทิศทางเศรษฐกิจโลกพบว่าในปีค.ศ.2030 มูลค่าของตลาดสินค้ามือสองจะพุ่งสูงถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดการค้าที่สำคัญเลยทีเดียว

เสื้อผ้ามือสองเชียงใหม่มาจากไหน? – เสื้อผ้ามือสองส่วนใหญ่มีวิธีการนำเข้ามาจำหน่ายในเชียงใหม่หลากหลายวิธี เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอขอแบ่งออกเป็น 2 ตลาดใหญ่ๆคือ (1) ตลาดขายส่ง คือการรับเสื้อผ้ากระสอบจากแหล่งตลาดสำคัญในประเทศ อาทิ ตลาดโรงเกลือชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังมี ตลาดริมเมยชายแดนไทย-พม่า ตลาดขายส่งสินค้ามือสองทางใต้ของประเทศ ตลาดสะเดาสงขลา ตลาดรูสะมิแลปัตตานี เป็นต้น (2) ตลาดคัดของ คือการแลกเปลี่ยนสินค้ามือสองจากกลุ่มเฉพาะ อาทิ เสื้อทหาร เสื้อยืดวง เสื้อผ้าแบรนด์เนม สินค้าที่เลิกผลิตแล้ว (dead stock) ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะมีตลาดแลกเปลี่ยนของตัวเอง ทั้งทางออนไลน์และการส่งปลีกให้กันในกลุ่ม

ในตลาดขายส่งเสื้อผ้ามือสองนั้น สินค้าส่วนใหญ่ถึง 90% เป็นเสื้อผ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี 10% ที่เหลือแบ่งไปตามประเทศจีน ประเทศในแถวยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ตามลำดับ ซึ่งเสื้อผ้าเหล่านี้ถูกขนส่งจากเรือข้ามทวีปมาตามชายแดน โดยถูกคัดแยกประเภทของเสื้อผ้าใส่รวมไปในกระสอบเช่น เสื้อยืดแขนสั้น เสื้อยืดแขนยาว เสื้อเชิ้ต เสื้อกันหนาว เครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจการขายเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบออนไลน์จึงเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย การสร้างคุณค่าเสื้อผ้ามือสองในเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ วัฒนธรรมแฟชั่น ที่ทำให้รูปทรง สไตล์ และแบรนด์เป็นส่วนที่เพิ่มมูลค่าให้กับเสื้อผ้ามือสองเหล่านี้ ซึ่งเชียงใหม่เองก็มีตลาดเสื้อผ้ามือสองทั้งในรูปแบบขายส่งและขายปลีกที่มีทั้งการคัดแยกคุณค่าของเสื้อผ้า จนเกิดเศรษฐกิจเฉพาะตัวในเมือง

แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ #เสื้อผ้ามือสองในเชียงใหม่ พบว่ามีจำนวนร้านค้าหลากหลายประเภท เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอขอนำเสนอตำแหน่งของร้านเสื้อผ้ามือสองทั่วเมืองเชียงใหม่ ตามประเภทดังนี้

โกดังเสื้อผ้ามือสอง (Warehouse) – การขายเสื้อผ้าโดยการแบ่งประเภทของชุด โดยกองเป็นโกดังใหญ่ ราคาถูกและแพงตามสภาพของเสื้อผ้า จนเกิดย่านเสื้อผ้าและของเก่าตามแนวถนนใกล้สถานีรถไฟและวงแหวนรอบที่ 1 ที่ขนส่งและรับของจากตลาดโรงเกลือได้สะดวก อาทิ ย่านหนองหอย ย่านสันป่าข่อย และย่านแจ่งศรีภูมิ เป็นต้น

ร้านเสื้อผ้ามือสองแบบคัด (Selected shop) – การคัดเสื้อผ้ามือสองที่มีคุณค่าในเรื่องของสไตล์ รูปทรง และแบรนด์ออกมาเพื่อให้เกิดมูลค่าทางแฟชั่น ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้
ซึ่งจากแผนภาพจะเห็นได้ว่า เสื้อผ้ามือสองนั้นมีตำแหน่งกระจายไปตามเขตเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอย่างน่าสนใจ และกระจายตัวตามพื้นที่เมืองและวัยรุ่นในเมือง

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก [เว็บไซต์] www.smethailandclub.comwww.marketinggoops.com [ข้อมูลวิจัย] บริษัท DF MARKETPLACE HOLDING COMPANY LIMITED, วิทยานิพนธ์โครงการศูนย์กลางตลาดเสื้อผ้ามือสอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ปิ่นชนก ภู่ทอง

Message us