เชียงใหม่เมืองกาแฟ

สัปดาห์นี้ เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ ชวนมองเมืองเชียงใหม่ผ่านธุรกิจร้านกาแฟ ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมกาแฟ #Coffeeculture หลากหลายในเมืองเชียงใหม่ จากการที่ร้านกาแฟเพิ่มขึ้นมากมายในเมืองตั้งแต่พ.ศ. 2549 สะท้อนคุณค่าของการบริโภคกาแฟที่มากกว่าแค่การทานกาแฟ ด้วยข้อมูลของจำนวนธุรกิจกาแฟในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งรูปแบบการตั้งขาย รถเข็น ร้านกาแฟ คาเฟ่นั้นมีจำนวนสูงถึง 10,000 กว่าธุรกิจกาแฟ ด้วยสถิติการเติบโตเฉพาะร้านกาแฟและคาเฟ่ที่สูงขึ้น 17.15% ในระหว่างปีพ.ศ. 2561-2562 (ขัอมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์)

คนเชียงใหม่กับร้านกาแฟ นั้นมีความสัมพันธ์มากกว่าการดื่มกาแฟในแต่ละวัน แต่มีทั้งมิติทางสังคม พบเพื่อน พูดคุย มิติของการพักผ่อน นัดพบ ถ่ายรูป และมิติของการใช้ทำงานแบบ remote working แต่ละร้านกาแฟมีจุดเด่นในการรองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะตัว นี่คือเสน่ห์ของร้านกาแฟเชียงใหม่ ที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของเมือง

ขอขอบคุณร้านกาแฟที่ให้เราเข้าไปถ่ายทำ The Baristro Asian Style Weave Artisan Society Taste Atelier THREE NAKHANIK Brewginning 8 Days a week ด้วยนะครับ

Message us