เชียงใหม่เมืองกาแฟ – ชิมวันละร้านใช้เวลา 7 ปี

สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวเชียงใหม่ สิ่งหนึ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการแวะไปชิมกาแฟ หรือแวะเที่ยวคาเฟ่ต่างๆ จากการสำรวจข้อมูลของทีมงานเชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอพบว่า ทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีร้านกาแฟ คาเฟ่ รวมถึงร้านกาแฟเล็กๆ ข้างทางประมาณ 2,700 ร้านค้าซึ่ง และถ้าหากดูข้อมูลให้แคบลงภายในตัวเมืองเชียงใหม่มีร้านกาแฟทั้งหมดประมาณ 1,000 ร้าน ถ้าเราแยกประเภทเหลือเพียงคาเฟ่ที่ยอดนิยมในกลุ่มคนวัยรุ่น วัยทำงาน ในเมืองเชียงใหม่มีคาเฟ่ต่างๆ ประมาณ 200 แห่ง โดยทางทีมงานยังพบว่าเมนูกาแฟโดยเฉพาะของแต่ล่ะร้านอยู่ที่ 18 เมนูและ เมนูเครื่องดื่มถึง 30 เมนู จากตัวเลขดังกล่าวหากนำมาคำนวณจะพบว่าถ้าเราชิมร้านละเมนู วันละหนึ่งร้าน การเที่ยวคาเฟ่ทั่วเชียงใหม่จะใช้เวลาถึง 1 ปี และถ้าชิมทุกร้านกาแฟจะใช้เวลา 3 ปี หรือถ้าใครมีกำลังทั้งกาย ใจ และเงินมากพอจะลองชิมร้านกาแฟทั้งจังหวัดจะใช้เวลาถึง 7 ปี หรือจะไปให้สุดชิมทุกเมนู ทุกร้านในเชียงใหม่ วันล่ะ 4 แก้วจะใช้เวลาถึง 33 ปี ทั้งนี้ทีมงานยังพบว่าร้านกาแฟ 36.7% อยู่ในเมืองเชียงใหม่ รองลงมาคือ 12.5% อยู่อำเภอสันทราย และสารภี สันกำแพง หางดง แม่ริม ดอยสะเก็ด ตามลำดับ

ทำไมเชียงใหม่ถึงเป็นเมืองกาแฟ เรื่องนี้ต้องย้อนไปถึงปี 2517 ที่มีการสนับสนุนให้มีการปลูกกาแฟอะราบิก้าเพื่อส่งเสริมให้ ชาวไทยภูเขาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นบนภูเขาในภาคเหนือ ด้วยเหตุผลที่ว่ากาแฟอะราบิก้าเป็นพืชที่ต้องการระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นเหมือนแผนการให้ชาวไทยภูเขามีวัฒนธรรมดูแลป่าและระบบนิเวศน์ต่างๆ ให้สมบูรณ์หลังจากนั้น ทั้งนี้ความต้องการกาแฟอะราบิก้าในไทยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2562 มีความต้องการภายในประเทศถึง 50,000 ตันต่อปี ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้ากาแฟจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม และลาวจำนวนมาก ทำให้เราเสียดุลทางการค้าจากจุดนี้ ทั้งนี้ทำให้รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการปลูกกาแฟอะราบิก้าในประเทศให้มากขึ้น รวมถึงสร้างยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ เกี่ยวกับกาแฟในประเทศไทย โดยข้อมูลที่พบคือจังหวัดเชียงใหม่มียุทธศาสตร์กาแฟเชียงใหม่ (Chiang Mai The Coffee Hub – CMCH) โดยมี 5 กลยุทธ์สำคัญคือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 2) พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 3) พัฒนาด้านการตลาด 4) การวิจัยและพัฒนา 5) การบริหารจัดการ จากกลยุทธ์เหล่านี้ทำให้เกิดการส่งเสริมด้านกาแฟในหลากหลายด้าน ทำให้ข้อมูลล่าสุดภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกถึง 70,000 ไร่แต่ก็ยังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศอยู่ดี โดยมีการคาดการณ์มูลค่าตลาดของกาแฟภาคเหนือว่ามีถึง 5,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว ทั้งนี้ข้อมูลใน กรมพัฒนาธุรกิจยังพบว่าภาคเหนือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับกาแฟมากที่สุดในประเทศอีกด้วย ซึ่งคิดเป็น 29.85% ต่อมูลค่าทั้งประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจกาแฟมากที่สุดในประเทศไทย

อีกหนึ่งปัจจัยคือการที่มีธุรกิจกาแฟที่มีชื่อเสียง ได้รับรางวัล ในด้านของเมล็ดกาแฟ บาริสต้า รวมถึงด้านอื่นๆทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยตัวอย่างธุรกิจกาแฟในเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงเช่น Ristr8to | Akha Ama Coffee | GRAPH | The Baristro | Nine-One Coffee | Impresso Espresso Bar | Khagee | Di BOSCO | The Extraction | Mingmitr Coffee | roastniyom coffee

#chiangmaicafe #chiangmaicoffee #chiangmaicoffeecity #เชียงใหม่เมืองกาแฟ #กาแฟ #เชียงใหม่ #เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ #chiangmaiwecare

Message us