เชียงใหม่ถ้าไม่เที่ยว แล้วจะทำอะไรดี

ช้างม่อย #Changmoi ย่านพาณิชย์กับพักอาศัย
นับตั้งแต่มีการเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือขึ้นเมื่อ 1 มกราคม 2464 ย่านช้างม่อยเสมือนเป็นเส้นทางสายหลักอีกเส้นที่เชื่อมต่อชีวิตผู้คนเข้ากับศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ (ในยุคนั้น ช่วง พ.ศ.2475-2518) อันมีกาดหลวงและย่านถนนราชวงศ์เป็นจุดหมายปลางทาง ทั้งยังได้เชื่อมโยงตัวเมืองเก่าไปสู่แม่น้ำปิงอีกด้วย

ปัจจุบันอาคารตึกแถวที่มีความงามของสถาปัตยกรรมเป็นองค์ประกอบร่วมสมัยอายุ 50-80 ปีที่เรียงรายสองข้างถนน ได้ทำให้ย่านช้างม่อยมีเสน่ห์อย่างเป็นเอกลักษณ์ ทั้งบ้านไม้และตึกสมัยใหม่

จากการเก็บข้อมูลของใจบ้านสตูดิโอที่สำรวจไว้เมื่อปี 2562 พบว่า มีอาคารที่ใช้เพื่อการพักอาศัยถึง 41% และอาคารที่เปิดเป็นธุรกิจ 28% ในขณะที่อาคารที่ใช้ประโยชน์ทั้งพักอาศัยและธุรกิจมี 14% สัดส่วนตัวเลขในการใช้งานอาคารย่อมแสดงให้เห็นเด่นชัดว่า ย่านช้างม่อยนั้นคงจะต้องทั้งอยู่สบายและค้าขายได้ด้วย เหมือนสโลแกนที่คนในชุมชนบอกว่า “ช้างม่อย อยู่ม่วน ขายหมาน”

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ #CreativeBusinessDistrict
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจให้ไปด้วยกันเป็นความท้าทายใหม่ของเมืองเชียงใหม่ ตัวอย่างของร้านค้าในหลายพื้นที่ที่เป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม ได้พยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขและการปรับเปลี่ยนอนาคตสู่วิถีชีวิตใหม่ ภายใต้บริบทที่แสนจะโหดร้ายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไม่เคยปราณีใครนั้น…ทำให้ช้างม่อยทั้งย่านต้องตั้งคำถามตัวเองว่า แล้วพวกเราจะไปทางไหนกันต่อดี ?

Message us