เกี่ยวกับเรา

“เชียงใหม่ฉันจะดูแล” คือ กลไลของเมืองเชียงใหม่ที่ต้องการเชื่อมโยงภาคประชาสังคม และกลุ่มคนแคร์เชียงใหม่ในฐานะ Active citizen เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคน นำไปสู่การออกแบบแผนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic plan) และผังออกแบบเชิงแนวคิด (conceptual design plan) สำหรับเมืองจากภาคประชาชน

เตรียมพบกับ content ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างกลไลเมือง อาทิ

  • Content Series มาทำความรู้จักภาค “ภาคประชาสังคม” ประจำสัปดาห์
  • Poll เมืองเพื่อหยั่งเสียงและข้อคิดเห็นทุกๆวันอาทิตย์
  • New Active Citizen แนะนำคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเมือง ประจำเดือน

รวมไปถึงการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และข้อเสนอแนะต่างๆผ่าน ช่องทาง Facebook page, Instagram @chiangmaiwecare รวมไปถึงการดูข้อมูล city data ของเราได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับ

“เพราะเชียงใหม่เป็นของทุกคน” ทีมขับเคลื่อนของเราประกอบไปด้วย

  • ภูวา – ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หมูใหญ่ – คุณคมสัน ไชยวงค์ CMTown
  • ดรีม – ธนกร เจริญเชื่อมสกุล สถาปนิก
  • พร้อมทั้งกลุ่มสนับสนุนหลัก ทีม iChiangmai
  • สนับสนุนโดย หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
Message us