นิมมาน ยังเป็นเชียงใหม่อยู่ไหม?

นิมมาน #NIMMAN – ย่านความหวังของเศรษฐกิจเมือง ที่เชียงใหม่เราพึ่งพาการท่องเที่ยวจากนทท.ต่างชาติ โดยสถิตินทท.จีนที่เข้ามาในจังหวัดถึง 5,000-6,000 คนต่อวัน! จนกระทั่งการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 ตั้งแต่กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นทท.ต่างชาติลดลง 82% เป็นผลทำให้เศรษฐกิจเชียงใหม่มีรายได้ลดลงถึง 55% จากปีพ.ศ. 2562

นิมมานเมืองอัจฉริยะ #SmartNimman – จากแผนการพัฒนาเมืองจากรัฐที่หวังผลให้เกิดเมืองอัจฉริยะทั่วไทย สมาร์ทเชียงใหม่ถูกผลักดันความอัจฉริยะตามแนวคิด “กินดี อยู่ดี มีสุข” คาดให้เศรษฐกิจเมืองพุ่งถึง 2.4 หมื่นล้านบาทในระยะ 20 ปีนี้ (พ.ศ. 2560-2580) กับผลงานการเคลื่อนไหวแรกของเมือง “สมาร์ทนิมมาน” ผ่านการแก้ปัญหาของย่านในเรื่องจราจร ด้วยเซ็นเซอร์จับรถจอดผิดกฎจราจร เพื่อลดปัญหาจราจรกว่า 171 จุดตามแนวถนนห้ามจอดและทางแยกบน ถนนนิมมานเหมินท์ และถนนศิริมังคลาจารย์ ที่เริ่มใช้ระบบตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

แล้วยังไงต่อ!? นิมมานที่ถูกโควิด19 ทำให้เงียบเหงา หลังจากนี้นิมมานและเมืองเชียงใหม่จะไปทางไหนดี? เราจะ”สมาร์ท”ต่อไปแบบไหนดี ?? *เศรษฐกิจ… จะพึ่งพานทท.จีน?ตลอดไป??? *สมาร์ทซิตี้… คือตรวจจับคนจอดรถผิด?? นิมมานของเราไปทางไหนกันต่อ ???

Message us